Category Archives: Volume 8 (September – October 2016)

प्राच्यपाश्चात्त्यसौन्दर्यशास्त्रतत्त्वज्ञानां काव्यलक्षणविवेचनम्

11. 

प्राच्यपाश्चात्त्यसौन्दर्यशास्त्रतत्त्वज्ञानां
काव्यलक्षणविवेचनम्
डॉ.श्वेता पद्मा शतपथी 

30-33 
Sanskrit