आचार्य शङ्कर कृत ब्रह्मसूत्र-अध्यासभाष्य : एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

 6.

   आचार्य शङ्कर कृत ब्रह्मसूत्र-अध्यासभाष्य : एक                              मनोवैज्ञानिक विश्लेषण                          डॉ० कपिल गौत्तम 

25-32 
Sanskrit